agencja artystów i grafików

4_210.jpg 
Jestem absolwentem
warszawskiej A.S.P.
Od ponad 10 lat zajmuj? si?
reklam? i sztuk?.
Prowadz? niewielk?
agencj? kreatywn?
korzystaj?c z wielu
artystycznych g?ów
kreatywnych idei
freelancerów
i sprawdzonych operatorów

Nie jeste?my standardow?
ag. reklamow? tylko agencj?
kreatywn? - grup? artystów
i specjalistów ds. reklamy,
designerów, którzy pracuj?c
wiele lat w ró?nego rodzaju
agencjach i studiach graficznych
nabyli do?wiadczenia
i doskonale opanowali sztuk?
tworzenia reklamy i co najwa?niejsze
jest to nasza i moja pasja

4_212.png
Specjalizujemy si?
w takich dziedzinach, jak:
- internet
- outdoor
- identyfikacja wizualna
- fotografia
- grafika u?ytkowa
- lokalne kampanie reklamowe
- sk?ad i przygotowanie do druku
- tworzenie projektów graficznych
- tworzenie logotypów oraz CI

O firmie

4_210.jpg 
Jestem absolwentem
warszawskiej A.S.P.
Od ponad 10 lat zajmuj? si?
reklam? i sztuk?.
Prowadz? niewielk?
agencj? kreatywn?
korzystaj?c z wielu
artystycznych g?ów
kreatywnych idei
freelancerów
i sprawdzonych operatorów

Nie jeste?my standardow?
ag. reklamow? tylko agencj?
kreatywn? - grup? artystów
i specjalistów ds. reklamy,
designerów, którzy pracuj?c
wiele lat w ró?nego rodzaju
agencjach i studiach graficznych
nabyli do?wiadczenia
i doskonale opanowali sztuk?
tworzenia reklamy i co najwa?niejsze
jest to nasza i moja pasja

4_212.png
Specjalizujemy si?
w takich dziedzinach, jak:
- internet
- outdoor
- identyfikacja wizualna
- fotografia
- grafika u?ytkowa
- lokalne kampanie reklamowe
- sk?ad i przygotowanie do druku
- tworzenie projektów graficznych
- tworzenie logotypów oraz CI

art director / freelancer / grafik / grafika / malarz / kopie / konserwacja / pozłotnictwo
designer / konserwacja dzieł sztuki / kolekcje antyków / antyki / portret / prezent / reklama / reklama prasowa
malarstwo / specjalista pr / public relations / kopista